Hva vi gjør:
  • ID-merking
  • Kastrering/sterilisering
  • Vaksinering
  • Operasjoner med gassanestesi
  • HD/AD-røntgen
  • Sykdomsutredning
  • Fjerning av svulster
  • Fôrveiledning
  • Tannpleie

Vetrinær kan etter avtale også foreta hjemmebesøk, som for eksempel vaksinering eller avliving.